Derneğimiz Hakkkında

İzmir Aşçılar Derneği mesleki bilgilerinizi paylaşarak artırabileceğiniz bir oluşumdur.

Gastronominin hayatımızdaki yeri göz ardı edilemez bir öneme sahip hale geldi günümüzde şüphesizki. Kelime manası olarak en basit haliyle yemek kültürlerinin bilimle birleşmesi diyebileceğimiz konuyu bir metin olarak düşünecek olursak, Türk Mutfağı bu metnin kesinlikle başlığı niteliğindedir. Bu tanımlamalardan hareketle, İzmir Aşçılar Derneği Dünya mutfaklarının ve yemek kültürlerinin çıkış noktası olan Türk mutfağının en doğru biçimde araştırılması, yapısı değiştirilmeden geliştirilmesi ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması adına ciddi bir misyon yüklenmektedir.

Bu sorumluluğun bilincinde olan, çalışma alanıyla ilgili hertürlü yeterliliğe sahip yürütme organlarıyla, uzman ve tecrübeli danışma kurullarıyla, mesleki yetkinlikleri en üst düzeyde olan duayen şeflerimizin destekleriyle vede son olarak vizyon sahibi bir yönetimle, kurulduğu 15 Nisan 2006 tarihinden bu güne İzmire ve bölgeye mutfak kültürü anlamında klavuz olma niteliği taşıyan İzmir Aşçılar Derneği , Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun (TAFED) güzide derneklerinden biridir.

Derneğimiz taşıdığı bu misyon gereği, tüzüğümüzdede yer aldığı gibi;

         Mutfağımız ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kurumları teşvik eder ve destekler.

        Mutfak, turizm ve işletmecilik gibi bir bütünü oluşturan parçalarla ilgili dokümantasyona sahip olarak enformasyon görevini sağlar.

        Faaliyet amacına uygun eğitim programları hazırlayıp uygular. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kişileri destekler.

        Yurt içinde ve yurt dışında seminer, konferans, yarışma, sergi ve benzeri etkinlikler düzenler ve düzenlenen etkinliklere iştirak eder.

        Faaliyet alanına giren konularda kamu ve özel kurumlara danışmanlık verir.

Özetle; 17 Ocak 2016 günü gerçekleşen 6.olağan genel kurulumuzda yaptığımız seçimle, İzmir Aşçılar Derneği üyesi değerli meslektaşlarımın tam desteğini alarak göreve başladım. Görev tesliminden sonra yaptığım ilk konuşmada vurguladığum en önemli konu, birlik beraberliğimiz ve bunun bize getireceği başarı oldu. Hem şahsım hemde ekibim benimsediğimiz bu düşüncelerle görev süremizin sonuna kadar siz değerli meslektaşlarımıza her seferinde gelişen ve artan hizmetlerle geleceğimizi bilmenizi isteriz.

Saygılar...

Şamil AKŞİT

İzmir Aşçılar Derneği  Başkanı